> Betingelser & Vilkår

Betingelser & Vilkår

Dette nettstedet drives av, eller på vegne av, Totalstrøm AS. (“Nettstedet” eller “siden“), sammen med kundesentre knyttet til dette Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet vårt eller kundesentrene våre samtykker du i å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser (“Vilkår for Bruk“) sammen med vår personvernerklæring og alle andre eventuelle dokumenter henvist til deri. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene for Bruk, må du ikke bruke dette Nettstedet eller kundesenter.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene for Bruk fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli lagt inn på dette Nettstedet. Din fortsatte bruk av dette Nettstedet etter innlegg vil utgjøre din aksept av og enighet om eventuelle endringer. Spesifikke tjenester som vi tilbyr, eller gjør tilgjengelig for deg, kan også være underlagt flere eller alternative vilkår og betingelser hos oss eller andre tredjeparter.

Registrering på våre nettsteder

Du må være 18 år eller eldre for å opprette en konto på dette Nettstedet, og garantere at detaljene du oppgir ved registrering er sanne, nøyaktige, komplette og gjeldende. Du må umiddelbart oppdatere oss med eventuelle endringer i kontoinformasjonen din. Når du registrerer deg ved hjelp av en sosial konto, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til den sosiale kontoen. Du samtykker i at enhver person som har tilgang til din e-postadresse eller sosial konto logg inn har fullmakt til å handle som agent for å kunne utføre tjenester på dette Nettstedet, og du vil være ansvarlig for all aktivitet som utføres med din e-postadresse eller sosial konto. Du skal ta rimelige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til kontoen din via hvilken som helst datamaskin eller annen enhet du bruker til å få tilgang til kontoen din eller via din sosiale konto. Hvis du mener at noen fikk, uten tillatelse, tilgang til en konto du opprettet på dette Nettstedet, eller at e-postadressen din eller sosial kontoen har blitt kompromittert, vennligst ta kontakt med oss umiddelbart.

Når du oppretter en konto, kunne du få muligheten til å registrere deg for å motta markedsføring e-post fra oss, våre konsernselskaper eller tredjeparter. Du kan administrere dine e-post abonnement innstillinger via Nettstedet eller når som helst avslutte e-post abonnementet ditt. Fra tid til annen må vi kanskje sende deg kundeservice e-post knyttet til kontoen din, og vi forbeholder oss retten til å gjøre det.

Ditt ansvar

Innholdet på dette Nettstedet er tilgjengelig kun for generell informasjon. Det er ikke ment å gi råd som du burde stole på. Du må skaffe profesjonell eller spesialisert rådgivning før du tar, eller avstår fra å ta, en handling på grunnlag av innholdet på dette Nettstedet.

Spesielt gir dette Nettstedet og vår kundesenter/våre kundesentre en tjeneste der du kan:

 • få omfattende informasjon om leverandører av tjenester, produkter og/eller varer valgt av oss fra tid til annen og lagt på denne nettsiden (“Leverandør“), inkludert tjenestene og produktene som disse Leverandørene tilbyr, og
 • legge til rette for en eventuell transaksjon mellom deg og Leverandørene for levering av disse tjenestene, produktene og/eller varene (“Tjenester“).

Imidlertid, ved å levere vår tjeneste, vil vi ikke:

 • gi deg noe råd, investering, økonomisk eller annet, med hensyn til enhver tjeneste; eller
 • anbefaler eller godkjenner eventuell Leverandør eller Tjeneste.

Vi skal informere deg om vilkår og betingelser som er pålagt av en Leverandør i forbindelse med leveransen av Tjenestene, og du godtar å overholde disse vilkårene.

Du er også enig i at:

 • vi gir utelukkende informasjon om Leverandører og deres Tjenester, og du har ikke direkte kontrakt med oss for levering av slike Tjenester;
 • enhver person som har tilgang til din e-postadresse eller sosial konto logg inn gis fullmakt til å opptre som agent i forbindelse med å foreta transaksjoner via Nettstedet og/eller Tjenestene.
 • du er ansvarlig for å overføre alle utbetalinger til enhver Leverandør på vilkårene som er avtalt med den aktuelle Leverandøren for deres Tjenester eller på annen måte, og vi har ikke ansvar for overføring av betalinger til enhver Leverandør; og
 • hvor Leverandøren krever opplysninger om kreditt- eller debetkort, skal du gi oss slike opplysninger (om nødvendig), og vi kan videresende slike opplysninger til den aktuelle Leverandøren.

Materialer du oppgir

Ved å sende inn innhold på dette Nettstedet eller på annen måte gi innhold til oss (“Innhold“), gir du oss en verdensomspennende, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, underlisensierbar og fullt overførbar lisens til å bruke, reprodusere, vise, selge, endre og redigere Innholdet. Du gir avkall på alle moralske rettigheter du har i Innholdet. Vi betaler deg ingen gebyrer for Innholdet og forbeholder oss retten etter eget skjønn å fjerne eller redigere det når som helst. Du garanterer og representerer at du har alle rettigheter som er nødvendige for å gi oss disse rettighetene. Vi vil tillate deg å legge inn Innhold på dette Nettstedet i samsvar med våre prosedyrer og forutsatt at innholdet ikke er ulovlig, uanstendig, fornærmende, truende, ærekrenkende eller på annen måte støtende for oss. Eventuelle personopplysninger du oppgir via Nettstedet er underlagt vår personvernerklæring.

Ansvarsfraskrivelse og ansvar

Nettstedet (inkludert alt innhold på det) er gitt av oss på en “som er” og “som tilgjengelig” basis, og vi gir ingen garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått. Spesielt, uten begrensning, vil vi bruke rimelig omsorg og dyktighet for å sikre at informasjon gitt av Leverandørene for deres Tjenester eller på annen måte er korrekt, men du anerkjenner at vi får denne informasjonen fra tredjeparter, og vi kan ikke, og gjør det ikke, gi eventuelle garantier med hensyn til kvalitet, egnethet for ethvert formål (inkludert dine behov), kompatibilitet, pålitelighet, nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet, tilgang eller bruk av informasjon levert av eventuell Leverandør og/eller som er åpnet eller oppnådd av deg via Nettstedet, vårt kundesenter, eller på annen måte gjennom bruk av våre Tjenester. I tillegg, gjør vi dette nettstedet tilgjengelig kun for innbyggere i Norge (“NO“), og dermed gjør vi ikke noe tilbud eller forfremmelse av tjenester eller produkter til personer som ikke er i Norge. Vi gir ingen garantier for at tjenestene vi tilbyr er tilgjengelige eller hensiktsmessige for bruk av de som er utenfor Norge. Det er ditt ansvar å evaluere kvaliteten, tilstedeværelsen, nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten til dette Nettstedet, kundesentrene, informasjonen som tilbys av enhver Leverandør, informasjon som er åpnet eller oppnådd av deg gjennom bruk av våre tjenester, og all informasjon eller innhold som er inkludert i det. Vi aksepterer intet ansvar og gir ingen garantier for at Nettstedet skal operere kontinuerlig, uten avbrudd, eller være feilfri. Vi må kanskje gjøre Nettstedet ikke tilgjengelig med eller uten varsel for å utføre vedlikehold eller oppgradering. Vi tar ikke ansvar for eventuelle avbrudd eller tap av service.

Ingenting i disse Vilkårene for Bruk utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, eller vår svindel, eller bedragerisk feilaktig fremstilling, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av engelsk lov.

I den grad loven tillater det, utelukker vi alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for dette Nettstedet eller noe innhold på det, enten uttrykt eller underforstått.

Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle bruker for tap eller skade, enten i kontrakt, tort (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om overskuelig, som oppstår under eller i forbindelse med:

 • bruk av, eller manglende evne til å bruke, dette Nettstedet, kundesenteret og/eller våre Tjenester;
 • bruk av eller tillit til innhold som vises på Nettstedet vårt;
 • eventuelle feil eller forsinkelser i en hvilken som helst del av Nettstedet vårt, levering av enhver Tjeneste eller bestemmelse fra en Leverandør av sine Tjenester til enhver bruker eller tredjepart (inkludert, uten begrensning, hvor brukeren har en forsinket eller sviktet bryter fra sin nåværende energileverandør til en Leverandør og/eller brukeren ikke er i stand til å motta tilbakebetaling, kupong, nedsatt pristariff eller annen belønning eller incitament som han eller hun ellers kunne ha rett til fra en Leverandør dersom forsinkelse eller feil ikke hadde skjedd)
 • enhver bruk eller tillit til all informasjon, materiale, programvare, produkter eller Tjenester som er oppnådd via nettstedet, kundesenteret eller på annen måte gjennom bruk av Tjenestene vi tilbyr (inkludert, uten begrensning, informasjon, materiale, programvare eller Tjenester av eventuelle Leverandører); eller
 • noe som helst transaksjon eller avtale mellom brukeren og eventuell Leverandør, eller forsøk på å inngå avtale eller transaksjon med noen Leverandør, i alle tilfeller selv om vi har blitt advart om muligheten for slike tap eller skader.

Hvis du er en bedrift bruker vær oppmerksom på at spesielt, vil vi ikke være ansvarlige for:

 • tap av fortjeneste, salg, forretningsutvikling, eller inntekter;
 • forretningsavbrudd;
 • tap av forventede besparelser;
 • tap av forretningsmulighet, god vilje eller omdømme; eller
 • alle indirekte eller tilfeldige følgetap eller skade.

Hvis du er en forbruker, vær oppmerksom på at vi bare gir vår side for nasjonal og privat bruk. Du godtar å ikke bruke vårt Nettsted for kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for eventuelle tap av fortjeneste, tap av forretning, driftsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder lenket til på dette Nettstedet. Slike lenker bør ikke tolkes som en godkjenning av oss av de lenkede nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem.

Erstatning

Du samtykker i å skadesløs, forsvare og holde oss og våre tilknyttede selskaper, aksjonærer, offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter eller leverandører uskadelige fra alle krav fra tredjepart på grunn av eller som følge av din bruk av dette Nettstedet eller via e-postadressen din eller din sosiale konto eller på annen måte, brudd på disse Vilkårene for Bruk av deg, eller overtredelsen av deg av enhver immateriell rettighet eller annen rettighet til enhver annen person eller enhet.

Virus

Vi garanterer ikke at Nettstedet vil være sikker eller fri for feil eller virus. Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogram og plattform for å få tilgang til Nettstedet. Du bør bruke din egen virusbeskyttelse programvare. Du må ikke misbruke Nettstedet ved å bevisst introdusere virus, trojaner, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, serveren der Nettstedet er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til Nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlig for alle tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep, eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av Nettstedet vårt eller til nedlasting av innhold på det, eller på noe annet nettsted som er knyttet til det.

Åndsverk

Vi er eier eller rettighetshaver av immaterielle rettigheter på Nettstedet, informasjon og innhold som er tilgjengelig på Nettstedet, hvilken som helst database som drives av oss, hvilken som helst proprietær programvare som brukes av oss, slik at du kan bruke dette Nettstedet (“Programvare“) og den underliggende kilden kode. Mye av denne informasjonen og innholdet er beskyttet av opphavsrett, varemerke, databasettigheter, designrettighetsdesign (inkludert i “utseende og følelse” visuelle eller ikke-bokstavelige elementer) og/eller andre immaterielle rettigheter (enten registrert eller uregistrert). Våre logoer, sammen med varemerker og/eller servicemerker, må ikke kopieres eller gjengis uten vårt skriftlige samtykke. Alle rettigheter er reservert.

Vi gir deg et ikke-eksklusivt, ikke-overførbart lisens for å bruke Programvaren utelukkende i kjørbar form og kun i den utstrekning det er nødvendig for bruk av Nettstedet, og for intet annet formål.

Du må ikke bruke et automatisert program (inkludert, uten begrensning, enhver webkryptering eller skjermskraping programvare eller annen tilsvarende teknologi eller teknikker) for å få tilgang til nettstedet for å samle inn, innhente og/eller akkumulere (eller annen lignende aktivitet) data eller innhold på dette Nettstedet. Enhver slik bruk av et automatisert program er forbudt og skal være et brudd på disse Vilkårene for Bruk.

Du må ikke reprodusere, publisere, overføre eller distribuere materiale, informasjon eller innhold på dette Nettstedet, eller som inngår i våre tjenester uten vårt skriftlige samtykke. Du har imidlertid en begrenset rett til å få tilgang til og bruke Nettstedet og våre Tjenester, og hente, vise og skrive ut innholdssider for din egen, personlige, ikke-kommersielle bruk, og i den grad som er nødvendig for bruk av Nettstedet og våre Tjenester. Vi forbeholder oss retten etter eget skjønn og uten varsel til deg å si opp lisensen din og hindre fremtidig tilgang av deg til dette Nettstedet.

Tredjeparter

Dette Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts produkter, tjenester og/eller nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi har ingen kontroll over disse tredjeparts produkter, tjenester eller nettsteder, og vi garanterer dem ikke eller tar ansvar for dem. Dette Nettstedet kan også inneholde annonsering fra tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle vildledende eller unøyaktige annonser som annonsøren er ansvarlig for. Eventuelle lenker eller annonser på dette Nettstedet skal ikke bli tatt med som en påtegning av oss av noe slag. Videre inneholder dette Nettstedet data levert av tredjeparter, og vi tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter i dette materialet. Du samtykker i å frigjøre oss fra krav eller tvister av noe slag som oppstår fra eller på noen måte er knyttet til slike tvister med tredjeparter.

Begrensninger i Bruk

Du godtar å ikke:

 • overføre materiale som er utformet for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til Nettstedet vårt
 • bruk noen automatisert programvare for å se vårt Nettsted uten samtykke, og bare få tilgang til Nettstedet vårt manuelt;
 • bruk vårt Nettsted annet enn for din egen personlige bruk eller som en agent som lister eiendommer til salgs og til leie;
 • forsøke å kopiere dataene våre eller omdanne våre prosesser;
 • bruke vårt Nettsted på måter som er ulovlig, umoralsk eller skadelig for oss (inkludert å begå eller forenkle svindel mot oss eller enhver Leverandør);
 • bruk Nettstedet vårt i strid med retningslinjene eller andre merknader på Nettstedet vårt;
 • fjern eller endre eventuelle opphavsrett erklæringer som vises på vårt Nettsted;
 • publiser ethvert materiale som kan oppmuntre til brudd på relevante lover eller forskrifter;
 • forstyrre enhver annen brukers nytelse av Nettstedet vårt;
 • overføre materiale beskyttet av opphavsrett uten tillatelse fra eieren; eller
 • oppføre deg på en fornærmende eller støtende måte mens du bruker Nettstedet vårt.

Vi har rett til å suspendere tjenestene og/eller si opp disse Vilkårene for Bruk uten varsel til deg hvis du begår brudd på disse Vilkårene for Bruk, og spesielt disse bruksbegrensningene, som i vår fornuftige mening er seriøs nok til å fortjene umiddelbar avslutning.

Vi tar sikte på å gi en utmerket standard på service, men hvis du føler at vi kanskje ikke har oppnådd dette vennligst gi oss beskjed. Vi tar alle klager alvorlig, og gjør vårt beste for å løse disse så raskt som mulig. Vennligst les vår klageprosedyre her.

Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar på klagen din, kan du fortsette med klagen din:

Hvis klagen din gjelder en Leverandør som du har fått en Tjeneste fra, og som vi tar kontakt med, må du rette klagen din direkte til Leverandøren. Du kan formelt klage på våre Tjenester eller eventuelle Tjenester som er oppnådd online gjennom Europakommisjonens Online Tvisteløsningsportal på: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Gjeldende Lov

Disse Vilkårene for Bruk er underlagt engelsk lov, og kontrakten mellom deg og oss er laget i England. Eventuelle tvister vil bli avgjort i engelske domstoler, selv om vi kan treffe tiltak for å håndheve våre immaterielle rettigheter i enhver relevant jurisdiksjon. Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk ikke er mulig, vil den bli erstattet med en bestemmelse som gjenspeiler hensikten med den opprinnelige bestemmelsen.

Generell

Overskriftene i disse Vilkårene for Bruk brukes bare for enkelhets skyld. Du kan ikke tildele eller delegere noen eller alle dine rettigheter eller forpliktelser i denne Avtalen. Vi kan tildele denne Avtalen når som helst uten varsel til deg. Vår forsinkelse eller unnlatelse av å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk skal ikke utgjøre eller tolkes som et frafall av slik rett til å handle. Vi skal ikke være ansvarlig for brudd på disse Vilkårene for Bruk forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll. Ingenting i disse Vilkårene for Bruk skal tolkes for å skape et fellesforetak-, partnerskaps- eller agentforhold mellom deg og oss, og verken du eller vi har rett eller myndighet til å pådra seg noe ansvar, gjeld eller kostnad, eller inngå noen kontrakter eller andre avtaler, i navnet eller på vegne av den andre.

[ultimate_gdpr_terms_accept]